tekst

ANITA BOERRIGTER - JALOEZIE  

"De mens vervuld van jaloezie lijdt aan pijn veroorzaakt door het geluk van anderen (vrij naar Aristoteles’ Retorica).

Jaloezie of ijverzucht (ook: jaloersheid of nijd) is een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander al heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene niet had (definitie woordenboek).

Bij jaloezie denken mensen vaak aan materiële zaken. Door bezig te zijn met mijn onderzoek naar en over jaloezie kwam ik erachter dat jaloezie ook mij niet vreemd is. Dat kan heel klein zijn, als ik in een restaurant een kleine steek van jaloezie ervaar omdat ik toch liever het dessert had gehad van iemand een tafeltje verderop. Het is een kleine pijn die snel weer wegebt. Het kan ongetwijfeld ook groot zijn, maar ik sta te dicht bij mezelf om dat te zien. 

Jaloezie heeft een negatieve connotatie, maar het kan ook een stimulerende uitwerking hebben: omdat je het zelf ook wilt, zul je er werk van maken het ook te bereiken of te bezitten. Van oudsher is de uitwerking echter negatief. Shakespeare noemde jaloezie het groenogige monster in zijn tragedie Othello, waarin de hoofdpersoon aan een vorm van buitensporige en irrationele jaloezie lijdt. Othello werd nog gewaarschuwd: It is the green-eyed monster, which doth mock the meat it feeds on. De buitensporige jaloezie van Othello heeft mij geďnspireerd tot de verbeelding van een menselijk lichaam, bestaande uit water en stof, dat volledig vervuld is van jaloezie.

Een moderne en onrustbarende vorm van jaloezie wordt commercieel in stand gehouden door Instagram, de perfecte weergave van een imperfect werkelijkheid. Door jaloezie gedreven ondergaan mensen operaties om de verbeeldde perfectie te bereiken."

 

RICARDO LIONG-A-KONG - HEBZUCHT 

"Niets is ons vreemd, ook hebzucht niet. Dat het een negatieve eigenschap is, ligt reeds in het woord besloten heb-zucht. Een zucht, overdreven verlangen, naar bezit.

Met bezit kan je scoren en afhankelijk van de sociale groep waarin men zich beweegt, kan dat geld, liefdes, kleren, auto's of publicaties zijn.

Kijk mij eens! Hebzucht schuurt een beetje tegen ijdelheid, een andere doodzonde, aan.

Als nuchter mens is mij duidelijk dat hebzucht nergens toe leidt en alleen maar gedoe en wellicht ook ellende kan veroorzaken. Wat men bezit wil men behouden en moet dat ook onderhouden. Al is het alleen maar het betalen van de huur van de kluis.

Ach ja, ik ben ook maar een mens." 

 

MARGIT RUSERT - ONMATIGHEID  

"Zoveel aanbod. Zoveel mogelijkheden. Zoveel gevolgen. Wat maakt het leven echt verzadigd?"

 

 

PARADIESZONDEN wird durchgeführt im Rahmen von taNDem,
einem grenzüberschreitenden Kunst- und Kulturprojekt der EUREGIO, und gefördert durch INTERREG.

Hinter dem Namen taNDem steht das INTERREG V A Projekt “Kunstverbinding – Kunstverbindung”. In diesem Projekt haben die EUREGIO, Cultuur Oost, Münsterland e.V., Emsländische Landschaft e.V., die Stadt Osnabrück, der Landkreis Osnabrück und die Provincies Gelderland und Overijssel ihre Kräfte gebündelt, um die Kunst- und Kulturszene im Grenzgebiet zu fördern. Das Projekt “Kunstverbinding - Kunstverbindung” wird im Rahmen des INTERREG V A Programms Deutschland-Nederland durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), die Provinzen Gelderland und Overijssel, das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und das Wirtschaftsministerium des Landes NRW finanziell unterstützt.